Теоре́ма Піфаго́ра — одна із засадничих теорем евклідової геометрії, котра встановлює співвідношення між сторонамипрямокутного трикутника. Вважається, що вона доведена грецьким математиком Піфагором, на честь котрого вона …

Автор: Новаківський В.К Використання методу проектів на уроках математики дозволяє, дотримуючись традиційної системи учбових занять, уникати їх відриву від реальної діяльності, добиваючись тим самим глибокого …

Число, яке піднесене до другого степеня, називається квадратом числа. За допомогою формули визначення квадрата числа можна записати так: Наприклад:   У математиці знаходити квадрати чисел …

1777-1855 Гаусс Карл ФрідріхКарл Фрідріх Гаусс

1777 – 1855

Німецький математик, фізик, астроном, геодезист, член Геттінгенської академії наук. Один із творців неевклідової геометрії. Довів основну теорему алгебри, створив теорію квадратичних лишків, теорію рівнянь поділу круга. Зробив відкриття, як за допомогою циркуля й лінійки можна побудувати правильний многокутник. Розробив метод обчислення орбіт планет на основі спостережень. Визначив математичні основи вищої геодезії. Запропонував теорію земного магнетизму. Досліджував питання капілярності та оптики.

 Формули скороченого множення — це часті випадки множення многочленів, які використовуються для розкладу многочленів на множники, також для спрощення виразів та зведення многочленів до стандартного вигляду. …


1623-1662 Паскаль Блез Паскаль Блез

1623 – 1662

Французький фізик, математик і філософ. Сформулював основний закон гідростатики, принцип дії гідравлічного преса. Підтвердив теорію про атмосферний тиск, довів, що тиск повітря на верхівці гір менший, ніж біля підніжжя. Сконструював лічильну машину для виконання головних арифметичних дій. Визначив і запровадив метод математичної індукції. Працював над створенням теорії ймовірностей, диференціального та інтегрального числення. Виступав з позиції раціоналізму.