Презентація на тему «Теорема Піфагора»

Презентація на тему «Теорема Піфагора»

Теоре́ма Піфаго́ра — одна із засадничих теорем евклідової геометрії, котра встановлює співвідношення між сторонамипрямокутного трикутника. Вважається, що вона доведена грецьким математиком Піфагором, на честь котрого вона названа (є й інші версії, зокрема альтернативна думка, що ця теорема у загальному вигляді була сформульована математиком-піфагорійцемГіппасом).

Презентація на тему Числа Фібоначчі

Презентація на тему Числа ФібоначчіПослідовність Фібоначчі, математична ПОСЛІДОВНІСТЬ, кожен член якої є сумою двох попередніх. Таким чином, якщо енний член послідовності позначається хn, то для всієї послідовності справедливим буде рівняння: хn + 2 = хn + хn + 1, першими двома членами якого будуть x1 = л і х2 = 1. Порядок послідовності при цьому такий: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ..., таким числом буде 34, т. к. сума 13 і 21 дорівнює 34 і т.д. Коли число п стає дуже великим, ставлення відповідних членів спрямовується до величини (Ц5 + L) / 2. Це співвідношення називається золотим. У природі послідовність Фібоначчі можна простежити на прикладах спірального розвитку сегментів раковини і пелюсток соняшника, що розходяться променями з однієї точки в центрі квітки. см. також ЗОЛОТИЙ ПЕРЕРІЗ.


Метод проектів на уроках математики в контексті нової

Метод проектів на уроках математики в контексті нової

Автор: Новаківський В.К

Використання методу проектів на уроках математики дозволяє, дотримуючись традиційної системи учбових занять, уникати їх відриву від реальної діяльності, добиваючись тим самим глибокого і надійного засвоєння матеріалу, що вивчається, а також сприяє досягненню вимог сучасного інформаційного суспільства.

8 клас. Теорема Піфагора

8 клас. Теорема Піфагора

Факти біографії Піфагора не відомі достовірно. Про його життєвий шлях можна судити лише з творів інших давньогрецьких філософів. На їхню думку, математик Піфагор спілкувався з найвідомішими мудрецями, вченими того часу.
Відомо, що довгий час Піфагор пробув у Єгипті, вивчаючи місцеві таїнства.
Філософія Піфагора, його спосіб життя привернули багатьох послідовників, але у філософа і вченого було й багато противників.
Як математик Піфагор досяг великих успіхів.Одна з найвідоміших геометричних теорем — Теорема Піфагора
Теорема. У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів.

Доведення.  Пропоную своєрідне доведення теореми.

22648-f2a066c17ee3347ea09a0a4fdc5a9ae8

Таблиця квадратів

Таблиця квадратів

Число, яке піднесене до другого степеня, називається квадратом числа.

img_5186c1cb_96894За допомогою формули визначення квадрата числа можна записати так:

\[{a^2} = a \cdot a\]

Наприклад:

\[{12^2} = 12 \cdot 12 = 144.\]

 

У математиці знаходити квадрати чисел доводиться досить часто. Для прискорення обчислень використовується таблиця квадратів.

Видатні математики. Карл Фрідріх Гаусс

1777-1855 Гаусс Карл ФрідріхКарл Фрідріх Гаусс

1777 – 1855

Німецький математик, фізик, астроном, геодезист, член Геттінгенської академії наук. Один із творців неевклідової геометрії. Довів основну теорему алгебри, створив теорію квадратичних лишків, теорію рівнянь поділу круга. Зробив відкриття, як за допомогою циркуля й лінійки можна побудувати правильний многокутник. Розробив метод обчислення орбіт планет на основі спостережень. Визначив математичні основи вищої геодезії. Запропонував теорію земного магнетизму. Досліджував питання капілярності та оптики.

Формули скороченого множення

Формули скороченого множення

Ram19 — копия Формули скороченого множення — це часті випадки множення многочленів, які використовуються для розкладу многочленів на множники, також для спрощення виразів та зведення многочленів до стандартного вигляду.

1. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток першого виразу на друге плюс квадрат другого виразу.

2. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу мінус подвоєний добуток першого виразу на друге плюс квадрат друге вираження.

3. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів і їх суми.

4. Куб суми двох виразів дорівнює кубу першого виразу плюс утроенное твір квадрати першого виразу на друге плюс утроенное твір першого виразу на квадрат другого плюс куб другого виразу.

5. Куб різниці двох виразів дорівнює кубу першого виразу мінус утроенное твір квадрати першого виразу на друге плюс утроенное твір першого виразу на квадрат другого мінус куб другого виразу.

6. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми першого та другого виразу на неповний квадрат різниці цих виразів.

7. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці першого і другого виразу на неповний квадрат суми цих виразів.

 

Видатні математики. Паскаль Блез


1623-1662 Паскаль Блез Паскаль Блез

1623 – 1662

Французький фізик, математик і філософ. Сформулював основний закон гідростатики, принцип дії гідравлічного преса. Підтвердив теорію про атмосферний тиск, довів, що тиск повітря на верхівці гір менший, ніж біля підніжжя. Сконструював лічильну машину для виконання головних арифметичних дій. Визначив і запровадив метод математичної індукції. Працював над створенням теорії ймовірностей, диференціального та інтегрального числення. Виступав з позиції раціоналізму.

 

 

Страница 1 из 41234
Top
[]
1 Step 1
Previous
Next